Tag: zoya patel

zoya patel feminartsy

5 minutes with Zoya Patel – Founder of Feminartsy.com

Q&A interview with Zoya Patel, founder of online feminist literature and arts journal Feminartsy.